Certificering

Plusstalcertificering is gebaseerd op het certificeringschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Een Plusstal moet voldoen aan:

 • tenminste 40% van het minimum aantal vereiste punten per MDV-maatlat
 • minimaal 60% van de totaal voor MDV vereiste punten

Specifieke Plusstal documenten

Plusstal gebaseerd op Maatlat Duurzamere Veehouderij

Een Plusstal-certificaat wordt afgegeven op basis van het MDV-certificatiesysteem. De criteria, randvoorwaarden en uitleg over de aanvraag van stal-ontwerpcertificaten en stal-certificaten zijn opgenomen in de MDV-documenten voor de verschillende diercategorieën.

 • Download via deze link de Plusstal MDV-documentenRelevant daarvan zijn:
  • Het MDV-certificatieschema voor de betreffende diercategorie, inclusief de Algemene voorwaarden
  • De ‘bijlage RAV’ voor de betreffende diercategorie (Zie in bijlage RAV melkvee ook de aanvullende maatregel Dakisolatie)
  • Specifiek voor varkensstallen, de ‘bijlage verrijkingsmaterialen varkens MDV’

Het beheer van de criteria voor Plusstallen loopt parallel aan herzieningen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. De overheid stelt op advies van de UDV jaarlijks het ambitieniveau vast.

Voor Plusstal zijn alle diercategorieën zijn gelijk aan die van de MDV en betreffen:

 • Konijnenstallen
 • Melkgeitenstallen
 • Melkveestallen (runderen)
 • Pluimveestallen
 • Varkensstallen
 • Vleeskalverstallen

Vragen?

Voor specifieke vragen over de Plusstal criteria kunt u het MDV-vragenformulier gebruiken.